Sobota, 15.06.2024

Słowniczek pojęć

    

Współpraca

    

Kontakt

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Twoich Pieniędzy

Twojej Prywatności

Twoich dzieci

Twojego komputera

PORADY

logopedy

psychologa

pedagoga

gimnastyka korekcyjna

szuflada rodziców

PEDAGOGIKA SPECJALNA

tyflopedagogika

surdopedagogika

oligofrenopedagogika

pedagogika terapeutyczna

UZALEŻNIENIA

narkomania

sekty

KOMENTARZE

ROZRYWKA

gry i zabawy

ranking

KONKURS

regulamin

nagrody

galeria

Uzależnienia

Pojęcie sekta pochodzi z łac. - secta (od secui - naśladować, iść za kimś) i oznacza pewien kierunek, drogę, postępowanie, sposób życia.

Na temat sekt można mówić na wiele sposobów. Poza klasycznymi jej określeniami z zakresu socjologii, można spotkać definicje:

 • techniczne - mówiące o sposobie powstawania sekty
 • funkcjonalne - opisujące sposób ich działania
 • korelacyjne - odnoszące rzeczywistość sekty do znanych powszechnie grup społecznych
 • wynikowe - podkreślające skutki działania sekty
 • opisowe - wskazujące na cały szereg cech, które świadczą o tym, że dana grupa jest sektą.

Sekty ze względu na światopogląd i formę powstania proponuję podzielić na:

 1. Odwołujące się do Biblii i chrześcijaństwa;
 2. Odwołujące się do myśli dalekiego wschodu (orientalne);
 3. Odwołujące się do nowego mesjasza, nowego objawienia;
 4. Grupy synkretyczne (o wyraźnej strukturze);
 5. Grupy New Age (gnostycko - magiczne).

Do najczęściej wymienianych cech sekty zalicza się:

 • wspólnotowość
 • ortodoksyjność i prawowierność
 • charyzmatyczną role przywódców
 • kwestionowanie autorytetów
 • bezkompromisowość
 • radykalizm postaw i zachowań
 • liczebność
 • charakter członkostwa
 • źródło autorytetu
 • czas powstania
 • stroje
 • tytuły
 • język
 • strukturę (władzy, awansu, przywilejów, komunikacyjną), doktrynę (redukcjonizm, fundamentalizm, selekcjonizm, elekcjonizm, synkretyzm, katasroficzna wizja swiata, mit Nowej Ery, święte księgi).

SEKTY A MŁODZIEŻ

Sekty rozwijają się w różnych środowiskach, ale szczególnie na ich działanie narażona jest młodzież. Sprzyjają temu zwłaszcza następujące warunki jej egzystencji:

 • współczesny chaos społeczno - moralny;
 • zanik więzi rodzinnych;
 • brak doświadczenia uczestnictwa w życiu parafialnym;
 • zlaicyzowanie środowiska pracy i nauki;
 • brak księży zajmujących się młodzieżą;

W zdobywaniu nowych członków sekty stosują określony styl propagandy i werbowania oraz manipulacje psychologiczno - społeczne. Sekty oddziałują na potencjalnych członków przez:

 • "bombardowanie miłością", czyli otaczanie nowego członka wyjątkową serdecznością, która ma sprawiać wrażenie spontanicznego aktu i przywiązywać do grupy;
 • stopniowe wywieranie nacisku na decyzje członka sekty, głównie przy wykorzystywaniu tak zwanej mocy grupy, wywołującej zachowania konformistyczne;
 • przebudowę świadomości, opierającą się miedzy innymi na hamowaniu myślenia refleksyjnego, blokowaniu dopływu informacji z zewnątrz oraz rozniecaniu uczuć;
 • utrzymywanie w ciągłej aktywności, napominanie i straszenie;
 • eksponowanie roli przywódcy, który staje się najważniejszy.

BYĆ W SEKCIE

Motywy poszukiwania sekty i pozostawania w niej sa zróżnicowane . Krzyżują się tutaj bowiem zasadnicze potrzeby ludzkie, określone braki osobowe i cywilizacyjne, a także zaniedbania Kościoła. Sekty obiecują zaspokojenie różnych potrzeb psychicznych, między innymi:

 • potrzeby przynależności i poczucia wspólnoty, która ujawnia się wskutek zniszczenia wielu tradycyjnych i naturalnych środowisk, np. domu. Sekta oferuje psychiczne ciepło, wspomaganie w sytuacjach krytycznych, spotkania z grupą;
 • potrzeby jasności i sensu - sekta dostarcza prostych odpowiedzi na trudne pytania, stosuje "pragmatyczną teologię";
 • potrzeby harmonii - sekty oferują możliwości udziału w takim kulcie, gdzie jest miejsce na sprawy ducha i ciała;
 • potrzeby kulturowej tożsamości;
 • potrzeby indywidualności - sekta budzi nadzieję udziału we wspólnocie ludzi wyjątkowych;
 • potrzeby transcendencji, czyli poszukiwania rzeczywistości czy istoty ponadziemskiej, by uzyskac odpowedź na pytania ostateczne;
 • potrzeby duchowego kierownictwa, konieczności kontaktu z kimś, kto byłby w stanie zdecydowanie przewodzić w sprawach religijnych, zwłaszcza u osób z poczuciem niższej wartości, etycznie niedojrzałych, które lękają się podejmować decyzje na własną odpowiedzialność;
 • potrzeby nadziei - sekty obiecują lepszą przyszłość, zmiany na lepsze dla tych, którzy podzielają jej poglądy.

Materiały informacyjne udostępnione dzięki uprzejmości:


Dom Wydawniczy Rafael
ul. Grzegórzecka 69
31 - 559 Kraków
tel. 012 418 80 70
tel./fax 012 411 14 52 - centrala


Zapraszamy Państwa do przeczytania nowego nr kwartalnika "Sekty i Fakty", w którym m.in.:
przeczytaj.pdf
kursy.pdf

LOGOWANIE

Aby móc uczestniczyć w rankingach gier, wysyłać pytania do specjalistów, itd. to musisz być zalogowany.

Login: 

Hasło: 

 
 Załóż konto

AKTUALNOŚCI

więcej o konkursie...Polski program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu.
www.cenzor.pl

 

 

Projekt i wykonanie: Ancom. All rights reserved.

Dodaj stronę
do ulubionych