Sobota, 15.06.2024

Słowniczek pojęć

    

Współpraca

    

Kontakt

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Twoich Pieniędzy

Twojej Prywatności

Twoich dzieci

Twojego komputera

PORADY

logopedy

psychologa

pedagoga

gimnastyka korekcyjna

szuflada rodziców

PEDAGOGIKA SPECJALNA

tyflopedagogika

surdopedagogika

oligofrenopedagogika

pedagogika terapeutyczna

UZALEŻNIENIA

narkomania

sekty

KOMENTARZE

ROZRYWKA

gry i zabawy

ranking

KONKURS

regulamin

nagrody

galeria

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego.
 2. Formę pracy stanowi prezentacja multimedialna na płycie CD, oprogramowanie dowolne, objętość pracy do pojemności płyty CD.
 3. Prace na konkurs typuje i zgłasza szkoła, do której uczęszcza uczeń. Do pracy należy dołączyć: pisemną informację zawierającą:
  1. imię i nazwisko ucznia,
  2. wiek,
  3. klasa,
  4. pełna nazwa szkoły z adresem i telefonem oraz adresem e-mail,
  5. imię nauczyciela opiekuna i telefon kontaktowy do nauczyciela lub ucznia.
 4. Prace zostaną ocenione pod względem merytorycznym, językowym i plastycznym w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 5. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu.
 6. Uczniowie -laureaci, dyrekcja szkoły i nauczyciel - opiekun zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody oraz zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród podczas imprezy finałowej na zamku w Niepołomicach.
 7. Organizator nie odsyła prac konkursowych autorom.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu konkursu oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
 9. Werdykt jury jest ostateczny.
 10. O ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy.


Terminarz konkursu:

 • 18 lutego 2004 r., piątek, godz. 12.00 w Centrum Kultury Japońskiej Manggha w Krakowie - inauguracja konkursu "Bezpieczny Internet" połączona z prezentacją multimedialną pt. "Zagrożenia w Internecie".
 • Do 29 marca 2004 r. (poniedziałek) - złożenie prac na konkurs lub przesłanie pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Biuro Organizacji Kokursu "Bezpieczny Internet"
  ul. Krakusa 8
  30 - 535 Kraków
 • 16 kwietnia 2004 r. - rozstrzygnięcie konkursu na zamku królewskim w Niepołomicach połączone z prezentacją nagrodzonych prac i wręczeniem nagród oraz certyfikatów "Szkoła z Bezpiecznym Internetem".


Ustalenia organizacyjne:

 • Podstawą udziału w konkursie jest przygotowanie przez ucznia indywidualnej samodzielnej pracy prezentującej jeden z powyższych tematów. Nauczyciel może sprawować opiekę merytoryczną, organizacyjną wewnątrz szkoły oraz wspomagać uczestników w kwestiach technicznych dotyczących prezentacji multimedialnej zapisanej na płycie CD.
 • Szkoła zgłasza maksymalnie dwie prace. Przeprowadza eliminacje wewnętrzne lub typuje autorów prac.

Tematy konkursu do wyboru:
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:

 • Jak Twoim zdaniem będzie wyglądać wirtualna szkoła przyszłości?
 • Jak wyobrażasz sobie przyszłość Internetu?
 • Twój projekt rozbudowy wortalu Bezpieczny Internet.

szkoły podstawowe:

 • Jak wyobrażasz sobie komputer przyszłości? (grafika komputerowa).

LOGOWANIE

Aby móc uczestniczyć w rankingach gier, wysyłać pytania do specjalistów, itd. to musisz być zalogowany.

Login: 

Hasło: 

 
 Załóż konto

AKTUALNOŚCI

więcej o konkursie...Polski program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu.
www.cenzor.pl

 

 

Projekt i wykonanie: Ancom. All rights reserved.

Dodaj stronę
do ulubionych