Sobota, 15.06.2024

Słowniczek pojęć

    

Współpraca

    

Kontakt

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Twoich Pieniędzy

Twojej Prywatności

Twoich dzieci

Twojego komputera

PORADY

logopedy

psychologa

pedagoga

gimnastyka korekcyjna

szuflada rodziców

PEDAGOGIKA SPECJALNA

tyflopedagogika

surdopedagogika

oligofrenopedagogika

pedagogika terapeutyczna

UZALEŻNIENIA

narkomania

sekty

KOMENTARZE

ROZRYWKA

gry i zabawy

ranking

KONKURS

regulamin

nagrody

galeria

Porady logopedy

LOGOPEDA RADZI, INFORMUJE

Nasze dziecko mówi! Pierwsze jego słowa są dla nas, rodziców, wielką radością. Dają nam szansę na pełniejsze i bardziej precyzyjne porozumienie z małą istotą.
Mowa naszego dziecka rozwija się od urodzenia przez cały okres przedszkolny stanowiąc później bazę dla umiejętności czytania i pisania oraz procesu uczenia się.
Chcąc, aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach.

  • Musimy z dzieckiem często rozmawiać, używając słów zrozumiałych, początkowo zdań prostych, nie wolno nam mówić zbyt szybko
  • Nie naśladujemy swoistych wypowiedzi dziecka, nie przesadzamy z używaniem zdrobnień i zmiękczeń typowych dla małych dzieci
  • Stopniowo przykładamy coraz większą wagę do zapoznawania dziecka z nowymi pojęciami przez wspólne rozmowy w sytuacjach naturalnych, wspólne czytanie książeczek, zabawy słowne. Wspomniane zabawy słowne to bogactwo pomysłów na atrakcyjny sposób spędzania z dzieckiem czasu.
  • Uczymy dziecko prostych piosenek, zwracając uwagę na prawidłowe oddychanie.
  • Sprawą podstawową i oczywistą, a jednak często niełatwą w codziennych naszych kontaktach z dzieckiem, jest umiejętność słuchania tego, co dziecko do nas mówi. Uważne i chętne słuchanie przez rodziców, jest najlepszą formą zachęcania dziecka do mówienia.
  • W piątym roku życia zaczynamy już korygować gramatyczne błędy w wypowiedziach dziecka np. złe końcówki lub nieprawidłowy szyk wyrazów w zdaniu.
  • Aby móc ocenić, czy nasze dziecko mówi dobrze, powinniśmy orientować się w podstawowych danych dotyczących prawidłowości rozwoju mowy. Obserwując sposoby porozumiewania się dziecka, powinniśmy rejestrować istotne i niepokojące objawy, takie jak np: brak lub ubóstwo reakcji gaworzenia u niemowlaka, brak mowy u dwulatka, nieprawidłowości w budowie narządów mowy, zacinanie się podczas wypowiedzi.
  • Pamiętajmy, że niektóre z tych objawów mogą być przejściowe i nie są poważne, inne natomiast nie mogą być lekceważone. Warto zasięgnąć porady u logopedy, absolutnie nie odkładając tego na później. Ważne jest, aby dziecko w razie potrzeby, było objęte opieką logopedyczną przed podjęciem nauki szkolnej.

Często interesuje rodziców, w jakim czasie dziecko powinno opanować wymowę poszczególnych głosek. Najtrudniejsze z nich to: r, sz, ż, cz, dż, które powinny pojawić się w szóstym roku życia. Wcześniej, w czwartym/piątym roku życia dziecko powinno wymawiać takie głoski jak m.in.: l, k, g, w, d, b, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź. Jeśli brzmienie niektórych głosek różni się od normalnego, mamy do czynienia z wadą wymowy. Są to różnego rodzaju seplenienia, nosowanie i in., często wymagające kontaktu z ortodontą lub laryngologiem oraz systematycznych ćwiczeń logopedycznych.

Zdarza się, iż dzieci potrafią wymówić pojedyncze głoski prawidłowo, a wyrazach mylą je z innymi. Taki rodzaj trudności też wymaga pomocy logopedy. Dziecko, które długo nie mówi, popełnia dużo błędów gramatycznych, ma bardzo ubogie słownictwo, też nie może zbyt długo czekać na kontakt ze specjalistą. Pamiętajmy, że dziecko w wieku przedszkolnym, jest w naturalny sposób podatne na wpływ ćwiczeń, chętnie przyswaja nowe umiejętności, szczególnie w warunkach zabawy.

Opracowała Anna Paluch

LOGOWANIE

Aby móc uczestniczyć w rankingach gier, wysyłać pytania do specjalistów, itd. to musisz być zalogowany.

Login: 

Hasło: 

 
 Załóż konto

AKTUALNOŚCI

więcej o konkursie...Polski program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu.
www.cenzor.pl

 

 

Projekt i wykonanie: Ancom. All rights reserved.

Dodaj stronę
do ulubionych